Wet Arbeidsmarkt in balans

De Eerste Kamer heeft vorige maand de wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) aangenomen.

Deze wet zal de verschillen tussen flex en vast werk verkleinen. Het wordt voor werkgevers aantrekkelijker gemaakt om werknemers sneller een contract met meer zekerheid te geven.
Flexwerk blijft mogelijk waar dat nodig is.

De wet gaat naar verwachting in per 1 januari 2020.

Het kabinet wil werkgevers aanmoedigen om werknemers in vaste dienst te nemen. Ook moeten flexwerkers meer zekerheid in werk en inkomen krijgen.

De maatregelen uit het wetsvoorstel op een rijtje:

Transitievergoeding

Er komt een extra reden voor ontslag: de cumulatiegrond. Ontslag wordt mogelijk wanneer omstandigheden uit verschillende ontslaggronden samen zorgen voor een redelijke grond voor ontslag. Deze toevoeging is bedoeld voor een samenloop van redenen voor ontslag die op zichzelf als grond onvoldoende zouden zijn of onvoldoende onderbouwd zijn in het ontslagdossier. Straks kan zo’n combinatie van factoren er toe leiden dat de werkgever het dienstverband alsnog mag verbreken.

Is de cumulatiegrond een reden voor ontslag?
Dan kan de rechter een extra vergoeding toekennen van maximaal een halve transitievergoeding. Dit komt bovenop de transitievergoeding waar een werknemer recht op heeft.

Werknemers krijgen vanaf hun 1e werkdag recht op een transitievergoeding, ook tijdens de proeftijd. Nu kunnen werknemers pas een transitievergoeding krijgen als zij 2 jaar of langer in dienst zijn.

Bij ontslag krijgt iedereen een transitievergoeding van 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar. Het maakt niet uit hoe lang een werknemer in dienst was.

Voor kleine bedrijven met 25 of minder werknemers is compensatie voor de transitievergoeding mogelijk bij pensioen, ziekte of overlijden van de eigenaar.

Tijdelijk personeel en ketenbepaling

De ketenbepaling wordt zoals het nu lijkt uitgebreid van 2 naar 3 jaar. Hierdoor kunnen werknemers langer in tijdelijke dienst blijven werken. (De ketenbepaling is de periode waarna elkaar opvolgende tijdelijke contracten automatisch overgaan in een vast contract).

Medewerkers met een tijdelijk contract kunnen straks na een pauze van 3 maanden weer ingehuurd worden. Die termijn is nu 6 maanden.

Payrollmedewerkers en oproepkrachten

Payrollkrachten krijgen onder deze wet minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die in dienst zijn.

Een oproepkracht moet straks minstens 4 dagen van tevoren opgeroepen worden. Bovendien houden oproepkrachten recht op loon over die uren als dit werk minder dan 4 dagen van tevoren afgezegd wordt. In een cao kunnen afspraken gemaakt worden waardoor deze termijn wordt verkort.

Werkgevers moeten straks een oproepkracht na 12 maanden een contract voor een vast aantal uren aanbieden. Dit moet hetzelfde aantal uren zijn als de werknemer gemiddeld in de afgelopen 12 maanden voor de werkgever werkte.

WW

Werkgevers gaan minder WW-premie betalen voor werknemers die vast in dienst zijn. De WW-premie voor vaste contracten wordt 5 procentpunten lager dan voor flexibele krachten.