Eindejaarstips 2018

De laatste tips voor dit jaar
We zitten alweer in de laatste maand van 2018.
Voor ons als administratiekantoor een moment om alle eindejaarscontroles uit te voeren zodat we 2018 straks vlot boekhoudkundig kunnen afsluiten.

Voordat straks bij jou die kurk van de champagnefles plopt, misschien ook handig om nog eens een blik te werpen op je administratie.

Om je te helpen hebben we hieronder een aantal tips op een rijtje gezet. De tips zijn beknopt en zeker niet volledig. Mocht je meer willen weten of vragen hebben, neem contact met ons op. We helpen je graag!

BTW

btw-tarief 2019: van 6% naar 9%
Per 1 januari 2019 gaat het lage btw-tarief van 6% naar 9%. Houd hier nu al rekening mee bij het opstellen van offertes. Op offertes voor goederen of diensten die in 2019 geleverd worden, moet je uitgaan van het nieuwe tarief van 9%.

Het 6%-tarief blijft gelden voor alle betalingen in 2018 voor goederen en diensten die in 2019 worden geleverd.


INVESTERINGSAFTREK
Om in 2018 in aanmerking te komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek moet je een bedrag tussen € 2.301 en € 314.673 investeren in bedrijfsmiddelen voor jouw onderneming.

Om de investeringsaftrek optimaal te benutten kan het soms nodig zijn om investeringen even uit te stellen of te vervroegen. Dit speelt uiteraard met name rond de jaarwisseling. Misschien kun je je voordeel hiermee doen door deze maand nog een investering te doen. Een investering bedraagt altijd meer dan € 450. De aangeschafte goederen moeten duurzaam worden gebruikt, in ieder geval langer dan 1 jaar.

Voor de hoogte van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek kijk je hier op de website van de Belastingdienst.

WERKKOSTENREGELING

Heb je de vrije ruimte over 2018 benut?
Maximaal 1,2% van het totale fiscale loon (= vrije ruimte) mag besteed worden aan onbelaste vergoedingen voor medewerkers. Daarnaast mag je van de vrije ruimte gebruik maken om bepaalde zaken onbelast te vergoeden of ter beschikking te stellen.

Over het bedrag dat in de vrije ruimte valt betaal je geen loonbelasting.

Indien je nog vrije ruimte over hebt, kun je overwegen om jouw medewerkers (of jezelf) aan het einde van het jaar een extra beloning te geven.
Een extra beloning van € 2.400 per medewerker per jaar wordt door de Belastingdienst geaccepteerd. Wil je een hogere beloning uitkeren, dan moet je aantonen dat deze beloning in jouw sector gebruikelijk is.

Feestje?
Vier je nog een eindejaarsfeestje met je medewerkers? Als je het feestje plant op de werkplek, is het vrijgesteld van loonbelasting.

Bonus voor de DGA
Als directeur-grootaandeelhouder mag je via je BV onbelast vergoedingen ontvangen mits het totaal onder de 1,2% van de loonsom (vrije ruimte) blijft. Kom je boven die grens? Dan betaal je over dat extra bedrag 80% belasting. Het gebruik van de vrije ruimte is fiscaal gunstiger dan een dividenduitkering.
Ook voor de DGA geldt dat de Belastingdienst heeft aangegeven niet moeilijk te doen bij een bonus tot € 2.400 per jaar.

INKOMSTENBELASTING

2018 een goed jaar? Haal uitgaven naar voren.
Staan er (hoge) uitgaven op de planning voor 2019 en is 2018 in financieel opzicht een goed jaar voor je? Dan kan het lonen om deze uitgaven al in 2018 te doen. De fiscale winst over 2018 wordt hiermee verlaagd. Het is daarnaast, onder voorwaarden, ook mogelijk om in 2018 een voorziening te vormen voor de uitgaven die in 2019 gepland staan.

Urenverantwoording op orde?
Als ondernemer zonder BV moet je in 2018 minstens 1.225 uur aan je onderneming besteed hebben om in aanmerking te komen voor de ondernemersfaciliteiten. Je mag zowel directe uren (de uren die je declareert aan een klant) als indirecte uren meetellen. Bij indirecte uren kun je denken aan: het volgen van opleidingen, werven van klanten, maar ook de tijd die je kwijt bent aan het bijhouden van je administratie of het maken van een website.

Je kunt het aantal uren het beste aannemelijk maken door een urenadministratie bij te houden. Dus pak je agenda van dit jaar er nog even bij en maak je urenadministratie in orde.

Haal jij dit jaar het urencriterium? Dan zullen wij bij de aangifte inkomstenbelasting nagaan voor welke ondernemersfaciliteiten je in aanmerking komt, bijv. de zelfstandigenaftrek of startersaftrek.

Aftrek studiekosten
Breng je studiekosten over 2018 in kaart zodat wij kunnen bekijken of we aftrek kunnen claimen. Houd er rekening mee dat er een drempel geldt van € 250. Daarnaast gelden er aanvullende voorwaarden waar je aan moet voldoen om voor aftrek in aanmerking te komen.

Giften
Een extra giftenaftrek geldt voor donateurs aan culturele instellingen (met ANBI-status). Voor giften aan culturele instellingen geldt dat 1,25 x het bedrag in aftrek genomen mag worden. De giften worden met 25% verhoogd tot een maximum van € 1.250. Benut deze mogelijkheid nog in 2018.

Verlaag je box 3-vermogen
Op 1 januari 2019 wordt de grondslag voor het box 3-vermogen bepaald. Wil je minder belasting betalen dan kun je er voor zorgen dat de grondslag voor dit vermogen lager is door bijvoorbeeld nog in 2018 een schenking te doen of een  aankoop te doen.

ADMINISTRATIE

Opgeruimd staat netjes
De fiscale bewaartermijn voor je administratie is 7 jaar. De administratie over 2011 (en eerder) mag dus na 31 december 2018 vernietigd worden.
Let op:

  • bij uitstel van aangifte wordt de bewaartermijn verlengd met de termijn van het verleende uitstel
  • administratie m.b.t. onroerende zaken, elektronische diensten, telecommunicatiediensten en radio- en tv-omroepdiensten moeten 10 jaar bewaard worden

En nu … op naar een nieuw jaar.
We wensen je een fantastisch 2019 toe, cheers!