PRIVACY STATEMENT

Frisz Finance BV verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat jij of je werkgever deze gegevens aan ons verstrekt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Geboorteplaats
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankrekeningnummer
• Overige persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, telefonisch of door een invulformulier op onze website in te vullen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken de volgende bijzondere persoonsgegevens:
• Burgerservicenummer (BSN)

Waarom hebben we deze gegevens nodig?

Frisz Finance BV verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van betalingen
• Verzenden van onze digitale nieuwsbrief
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Je te informeren over wijzigingen in onze diensten
• Om diensten bij je af te leveren
• Frisz Finance BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor belastingaangifte(n)

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Frisz Finance BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is zeven jaar.

Het delen van persoonsgegevens met derden

Frisz Finance BV verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Wij verstrekken jouw persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Frisz Finance BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Website bezoek

Frisz Finance BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerst bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar hello@friszfinance.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We verzoeken je in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Beveiliging van je persoonsgegevens

Frisz Finance BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via hello@friszfinance.nl.

Frisz Finance BV
Postbus 108
3645 ZL Vinkeveen
KvK 571 34 936